Z HISTORIE

Budova byla postavena v roce 1928 jako tělocvična a kulturní centrum organizace Orel. Od padesátých do devadesátých let minulého století se budova využívala jako kulturní zařízení podniku MEZ Postřelmov. V roce 1952 zřídil n.p. MEZ vlastní Závodní klub ROH a od roku 1955 se střediskem kulturního dění stal nový moderní kulturní dům, kde probíhaly všechny kulturní akce, oslavy, divadelní představení, koncerty, estrády a promítalo se kino. V roce 2013 byla budova kompletně zrekonstruována.

ZE ŽIVOTA

Pořádáme koncerty, filmová a divadelní představení, výstavy a akce pro děti. Při KD působí spousta kroužků a spolků. Mezi ty oblíbené patří například výtvarně keramický kroužek pod vedením paní Jitky Skálové a Vlaďky Grauové. Pro velký zájem se konají v zimním období i kurzy keramiky pro dospělé.

Dlouhou tradici má také kroužek výuky hry na flétnu. Jeho vedení se již před lety ujala paní učitelka Gabriela Kubíčková. V současné době je možnost výuky hry na hudební nástroje rozšířena o hru na klavír a keyboard u pana učitele Milana Hájka. V prostorách budovy působí pod vedením manželů Drtilových, kteří se snaží zachovávat lidovou tradici Horní Hané, také folklorní soubor Markovice a Markovička. Přístřeší u nás nacházejí šermíři, stolní tenis, taneční soubor INTRO, POSTRPOI i dechová hudba Postřelmov. V příjemném malém sálku zde řadu let probíhají kurzy jógy.

Od roku 2014 má u nás své zázemí také junácký oddíl Bukůvka Postřelmov. V přízemí budovy se nachází mateřské centrum Budulínek, ve kterém mohou trávit svůj čas rodiče a děti předškolního věku.

V KD se konají pravidelná setkání důchodců, spolků zahrádkářů, rybářů a dalších společenských organizací.

Budova má ideální pozici pro pořádání konferencí a schůzí, protože se nachází nedaleko od vlakového nádraží a má rozsáhlé parkoviště.

Je také vhodná pro pořádání rodinných oslav, společenských akcí a k různým akcím se dá využít i přilehlý krásně vzrostlý park.