Zájmové kroužky v KD

HUDEBNÍ KROUŽKY
Klavír, keyboard, sólový zpěv, skupinový zpěv: Milan Hájek
Zápis žáků, rozvrh, placení kroužku proběhne 
v pátek 8. 9. od 13.30 do 17.00 hod. v Budulínku.
Cena na pololetí: 990,- Kč


Flétna: Pavla Nejedlá 
Zápis žáků, rozvrh a placení kroužku proběhne 
na kl. č. 3 v úterý 12. 9. od 16.00 do 17.00 hod.
Cena na pololetí: 990,- Kč.


POHYBOVÉ KROUŽKY
Latino dance: Šárka Elsnerová

Zápis žáků a placení proběhne v úterý 12. 9. 
od 16.00 hod. do 17.00 hod.
Děti budou rozděleny do dvou skupin dle věku. Cena na pololetí: 600,- Kč


INTRO – scénický tanec: Lenka Hajduková
Zápis žáků a placení proběhne ve středu 13. 9. 
v 16.00 hod. Zahájení výuky bude domluveno 
na místě. Cena na pololetí: 600,- Kč.


VÝTVARNĚ KERAMICKÝ KROUŽEK: Vladislava Grauová a Jitka Skálová
Zápis žáků a placení kroužku proběhne ve čtvrtek 14. 9. v ateliéru keramiky. Děti: od 16.30 do 17.30 hod. Cena na pololetí: 770,- Kč. 
Dospělí: 14. 9. od 16.30 do 17.30 hod. v ateliéru keramiky. Cena je 650,- Kč.
První lekce obou skupin začíná 5. 10. Děti od 16.30 do 18.00 hod. Dospělí 5. 10. od 18.15 do 19.45 hod.


KURZY PRO DOSPĚLÉ:
Cvičení na balonech: Milena Richterová
Chcete mít zdravé, pružné tělo? Čeká vás cvičení a relaxace, která spojuje prvky čchi-kungu, gimbaly a cvičení na duševní kondici.
Zápis a placení ve středu 13. 9. v 18.00 hod. na kl. č. 4. Zahájení výuky bude domluveno na místě.Cvičení proběhne v blocích 5 lekcí – 300,- Kč. 


Jóga: Kateřina Jaňourová - kapacita je naplněna
Zahájení v úterý 5. 9. 2023 v 18.30 hod. Kurz je třeba uhradit v pondělí 4. 9. v kanceláři KD.
Cvičí se v blocích vždy 5 lekcí. Cena 400,- Kč. Délka lekce: 1,5 hod. 


Připravujeme tyto jednorázové kurzy: výtvarný a řezbářský.