Zájmové kroužky v KD

KERAMIKA (děti)
vedoucí Vladislava Grauová a Jitka Skálová
Čtvrtek od 16.30 do 17.45 hod.
Cena: 770,- Kč na pololetí

SCÉNICKÝ TANEC INTRO
vedoucí Lenka Hajduková 
Úterý od 16.00 do 17.00 hod. Cena: 600,- Kč na pololetí
Středa od 17.00 do 18.30 hod. Cena: 600,- Kč na pololetí

LATINO DANCE  (větší děti)
vedoucí Šárka Elsnerová
Úterý od 16.00 do 17.00 hod. Cena: 600,- Kč na pololetí

FLÉTNA (děti i dospělí)
učitelka Pavla Nejedlá 

Úterý od 13.30 do 17.00 hod. Cena: 990,- Kč na pololetí

KERAMIKA  (dospělí)
lektorka Vladislava Grauová a Jitka Skálová
Čtvrtek (jednou za 14 dní) od 18.15 do 19.45 hod.
Cena: 
650,- Kč (v cyklech po 5 lekcích)

JÓGA (dospělí)
lektorka Kateřina Jaňourová 

Úterý   od 18.30 do 20.00 hod. 
Cena:  800,- Kč (10 lekcí /1.5 hod.)

CVIČENÍ NA BALONECH (dospělí)
lektorka Milena Richterová 

Středa od 18.00 do 19.00 hod. 
Cena: 300,- Kč (v cyklech po 5 lekcích)